Aktualności

Kasy fiskalne – gdzie jesteśmy?

Od kilku lat jesteśmy świadkami stopniowej wymiany kas fiskalnych „starego typu” na kasy fiskalne z (co najmniej) elektronicznym zapisem kopii, a docelowo na kasy fiskalne online. Na czym obecnie „stoi” ta stopniowa transformacja? Pierwotne plany Ministerstwa Finansów były brawurowe – mówiło się, że kasy fiskalne online miałyby obowiązywać już od stycznia 2018 roku. Jednak te

Internacjonalizacja przedsiębiorstw, swobodny przepływ kapitału i osób w Unii Europejskiej, inwestycje bezpośrednie z innych krajów – to powody determinujące, że coraz częściej firmy funkcjonujące w Polsce nabywają usługi szkoleniowe. Przybierają często postać webinarów, świadczonych przez podmioty zagraniczne, nie mające w Polsce siedziby czy stałego miejsca zamieszkania. Nabycie tego rodzaju usług, ze względu na ich specyfikę,

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej w październiku: Legislacja W „Dzienniku Ustaw” opublikowano nowelizację Ustawy CIT oraz innych ustaw podatkowych (poz. 2180). Nowelizacja zakłada m. in. odroczenie i zmianę przepisów o podatku „minimalnym”, likwidację „ukrytej dywidendy”, czy zmiany w zakresie: CFC, WHT, niedostatecznej kapitalizacji czy „estońskiego” CIT. O

„Biała lista”, tj. „Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”,  zaczęła funkcjonować od września 2019 r. Z jednej strony pomaga weryfikować kontrahentów, ale z drugiej strony wiązały się z nią pewne nieścisłości definicyjne, szczególnie w pierwszych miesiącach funkcjonowania. Na szczęście wiele z nich zostało, jak się wydaje, już ostatecznie,

Nie milkną echa propozycji wprowadzenia tzw. „podatku nadzwyczajnego” od nadmiarowych zysków wielu przedsiębiorców, nie tylko z branży energetycznej. Wzbudziła ona spore zamieszenie wśród podatników. Wszystko wskazuje jednak na to, że propozycja ta została zarzucona. W dniu dzisiejszym opublikowano bowiem założenia do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej w sierpniu: Legislacja Pobierz aktualny „Kompas Legislacyjny” ULVE Sejm uchwalił nowelizację Ustawy CIT oraz innych ustaw podatkowych. Nowelizacja zakłada m. in. odroczenie i zmianę przepisów o podatku „minimalnym”, likwidację „ukrytej dywidendy”, czy zmiany w zakresie: CFC, WHT, niedostatecznej kapitalizacji czy „estońskiego” CIT.

Ostatnie lata przynoszą rozwój obowiązków w zakresie raportowania niefinansowego przez przedsiębiorców. Aktualnie, kwestie szeroko pojętego raportowania niefinansowego w Polsce dotyczą zwłaszcza następujących obszarów: raportowanie ESG – taksonomia w UE; raportowanie ESG – NFRD i CSRD; raportowanie ESG – SFDR; strategia podatkowa; działalności „sygnalistów” w przedsiębiorstwach. Raportowanie ESG obejmuje informacje niefinansowe w zakresie: środowiskowym (Environmental), społecznym

W dniu wczorajszym Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Teraz projektem zajmie się Sejm. Proponowana nowelizacja przewiduje rozwiązania w dwóch zasadniczych obszarach: doprecyzowanie przepisów oraz zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań. Istotną zmianą jest wyłączenie z zakresu obowiązku sprawozdawczego spółek tworzących

Usługi hostingowe a WHT

Sądy administracyjne są nieugięte dla skarbówki względem klasyfikacji usług hostingowych – 25 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok o sygnaturze I SA/Kr 101/22, w którym przyznał rację podatnikowi wskazując jednoznacznie, że opłaty za usługi hostingowe nie podlegają podatkowi „u źródła” (WHT). Klasyfikacja usług hostingowych, w kontekście podatku u źródła, jest od

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązani są do uiszczania comiesięcznych zaliczek na podatek (art. 25 ust. 1 Ustawy CIT). Zasadniczo, można je opłacać jako tzw. zaliczki „rzeczywiste” (liczymy podatek od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego minus zaliczki zapłacone do tej pory albo tzw. zaliczki „uproszczone” (co miesiąc 1/12 podatku z wyniku z przed

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej w sierpniu: Rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt nowelizacji Ustawy CIT oraz innych ustaw podatkowych. Projekt zakłada m. in. odroczenie i zmianę przepisów o podatku „minimalnym”, likwidację „ukrytej dywidendy”, czy zmiany w zakresie: CFC, WHT, niedostatecznej kapitalizacji czy „estońskiego” CIT. O

Wszystko wskazuje na to, że istnieją istotne szanse na wyeliminowanie przepisów o obowiązku dokumentacyjnym w zakresie „pośrednich” transakcji rajowych. Przypomnijmy, że chodzi tu o obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi, jeśli ich beneficjent rzeczywisty jest podmiotem rajowym (nawet jeśli one same nimi nie są). Regulacja ta była wielokrotnie krytykowana za kreowanie

TOP