Aktualności

Chcielibyśmy poinformować, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w Ustawie CIT – konkretyzujący zapisy założeń. Poniżej przedstawiamy Państwu istotne zagadnienia, które zostały w tym projekcie doprecyzowane (wobec założeń): Transakcje „rajowe” Projekt przewiduje bardzo istotne i korzystne z punktu widzenia podatników rozwiązania: 1. Zmiana progów dla celów dokumentacji Obecne progi dokumentacyjne to: 100

Propozycje zmian w CIT

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano założenia do ustawy nowelizującej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw. Projekt ma być odpowiedzią na postulaty środowiska doradczego oraz biznesu w zakresie zmian wprowadzonych przez „Polski Ład”. Przepisy miałyby być przyjęte przez rząd w III kwartale bieżącego roku, chociaż można spodziewać się, że spora

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą „Polski Ład”. Oczekujemy na publikację aktu w „Dzienniku Ustaw”. Przepisy, zasadniczo, wchodzą w życie od lipca. Wśród najistotniejszych zmian znajdują się: obniżenie stawki PIT z 17% do 12% (w ramach pierwszego progu podatkowego) dla podatników rozliczających się na skali podatkowej; jednocześnie, likwidacja „ulgi dla klasy średniej”. Uwaga: zmianę tę ma zrekompensować

W praktyce biznesowej zdarzają się sytuacje upadłości kontrahentów. Wierzyciele zostają wówczas z niespłaconymi wierzytelnościami. Część z nich zastanawia się, czy w ogóle zgłaszać je w toczącym się postępowaniu. Tymczasem, okoliczność ta ma duże znaczenie praktyczne. Na wstępie warto przypomnieć, że zaliczenie do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności, zarachowanej uprzednio jako przychód należny, może nastąpić albo poprzez

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej w maju: w „Dzienniku Ustaw” opublikowano ustawę o zmianie Ustawy VAT (poz. 1137) – zwolnienie dla działań obronnych UE i NATO, przedłużenie tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do końca lipca; Senat przyjął z poprawkami i przekazał do Sejmu ustawę o zmianie niektórych ustaw

Przedsiębiorcy często kupują maszyny za granicą. W praktyce, sprzedawca zapewnia pomoc w jej uruchomieniu i wdrożeniu, często przysyłając z zagranicy ekipę fachowców. Niejednokrotnie przedsiębiorcy zapominają, że na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) transakcja taka może być rozliczona jako jedna z dwóch czynności opodatkowanych: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) albo dostawa z montażem. Dostawa z

Jednym z najczęstszych problemów podatkowych z jakimi borykają się w praktyce podatnicy VAT są sytuacje otrzymania faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT (co widać choćby po tym, że nie widnieje na Białej Liście). Czy w takim przypadku, po stronie nabywcy, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od takiej faktury? Zgodnie z art. 86 ust.

Komisja Europejska przedstawiła propozycję rozwiązań dotyczącą możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wartości podniesienia kapitału. Jest to rozwiązanie, które ma zbudować „przeciwwagę” dla nadużywanego obecnie – wedle Komisji Europejskiej – finansowania dłużnego. Geneza zaproponowanego projektu rozwiązań sięga opublikowanej w maju 2021 r. Strategii „Opodatkowanie przedsiębiorstw w XXI wieku”, w którym przedstawiono plany stworzenia „sprawiedliwego i zrównoważonego

Wprowadzona do ustawy o zdrowiu publicznym tzw. opłata cukrowa (opłata od środków spożywczych) budzi, w praktyce, pewne wątpliwości interpretacyjne. Zgodnie z art. 12a ust 1 ustawy o zdrowiu publicznym opłacie podlega wprowadzanie na rynek krajowy określonych napojów (z dodatkiem cukrów, słodzików, kofeiny czy tauryny). Za napój uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący

Spółka dzierżawiła sprzęt (lokomotywy) w oparciu o umowy leasingu, które dla celów podatkowych stanowiły leasing operacyjny (bilansowo leasing finansowy). Spółka zadała pytanie, czy płatności z tytułu czynszu dzierżawnego lokomotyw stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (art. 15c Ustawy CIT)? Zdaniem Spółki, odpowiedź na to pytanie powinna być negatywna. Organ nie zgodził

W dniu dzisiejszym Premier Mateusz Morawiecki oraz Wiceminister Finansów Piotr Soboń przedstawili propozycje zmian do „Polskiego Ładu”, które mają wychodzić „naprzeciw głosom i opiniom podatników oraz ekspertów”. Przepisy mają wejść w życie w lipcu tego roku (choć nie ma jeszcze projektu ustawy). Poniżej przedstawione na konferencji prasowej propozycje nowych rozwiązań: obniżenie stawki PIT z 17%

W dniu wczorajszym Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa zawiera, w szczególności, następujące rozwiązania: I. Praca i sprawy socjalne Pobyt legalny pobyt w Polsce przez 18 miesięcy dla osób które przybyły bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania w Polsce; możliwość dalszej legalizacji pobytu

TOP