Aktualności

Chociaż od wprowadzenia regulacji o MDR minęło już trochę czasu, część podatników dalej bywa zaskoczona otrzymywaniem od leasingodawców informacji o tym, że: zgłosili oni umowę leasingu jako standaryzowany schemat podatkowy, dlatego też uwzględnili zawartą umowę w zgłosiliśmy w ramach kwartalnego raportowania MDR-4, przez co to korzystający powinien rozważyć, czy powstała tu korzyść podatkowa i czy

ORD-U a TPR

Zasadniczo, podmioty które sporządzają i składają informację TPR nie muszą składać deklaracji ORD-U. Istnieje wyłączenie z tej zasady – dotyczy ono podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami „rajowymi” (art. 11k ust. 2a Ustawy CIT). Wynika to z regulacji art. 82 § 1c Ordynacji podatkowej: „Przepisu § 1 pkt 2 (tj. składanie deklaracji ORD-U – przyp. ULVE) nie

Część ceny zakupu towarów określona jako należna z tytułu licencji podlega WHT. Wnioskodawca (spółka) to dystrybutor kosmetyków. Nabywa on towary od podmiotu powiązanego (zagranicznego zakładu zagranicznej spółki). W umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a zakładem znajduje się zapis, zgodnie z którym 3% ceny nabywanych przez wnioskodawcę towarów stanowi wynagrodzenie za prawo do korzystania przez nabywcę (tj.

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej w lutym: Legislacja Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Przewiduje ona pewne instrumenty wsparcia dla osób fizycznych, jak premia oszczędnościowa, dochody z odsetek na dedykowanym rachunku, czy dopłaty do kredytu. Na stronach

Zapłata w ramach ugody sądowej przy częściowej odpowiedzialności za wadliwość to koszt niepodatkowy. Takie orzeczenie zapadło 22 lutego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (sygn. akt II FSK 1901/20). Skarżący był przedsiębiorcą, wykonującym m. in. posadzki przemysłowe. W ramach jednego z kontraktów doszło do sporu w zakresie wadliwości wykonania posadzki. Wnioskodawca uznał, że ponosi częściową odpowiedzialność za

Koszt polubownego rozwiązania umowy o pracę to koszt podatkowy, a koszty doradcze akcji mogą być kosztami operacyjnymi – te dwa warte odnotowania orzeczenia zapadły 14 lutego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Koszty rozwiązania umowy o pracę Spółka zajmowała się produkcją odzieży. W ramach tej działalności zawarła umowę o pracę z pracownikiem. W wyniku zmian organizacyjnych nastąpiła

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej w styczniu: Legislacja W „Dzienniku Ustaw” opublikowano Rozporządzenia w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 2852) – zaktualizowany katalog, zwłaszcza w kwestii tzw. płatników technicznych. W „Dzienniku Ustaw” opublikowano nowe Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – tzw. Pakiet „SLIM VAT 3”. Jest to kolejna odsłona akcji modyfikacji przepisów VAT, mająca na celu przygotowywanie pakietów zmian, które ułatwiają przedsiębiorcom rozliczanie VAT. Dzięki nim polski VAT ma być prosty, dostosowany do polskich realiów,

Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne orzeczenie w zakresie dokumentowania kosztów podatkowych. Stan faktyczny przedstawiał się następująco: w trakcie kontroli podatkowej spółka nie przedstawiła jakichkolwiek dokumentów źródłowych, potwierdzających poniesienie kosztów podatkowych wykazanych w deklaracji. Spółka oświadczyła, że brak możliwości przedstawienia dokumentów jest wynikiem pożaru siedziby Spółki. Organ ustalił jednak, że czynności zakresie odtworzenia dokumentacji spółka podjęła

Zmiany w Kodeksie Pracy

Rada Ministrów przyjęła w dniu wczorajszym projekt zmian w Kodeksie Pracy, wdrażający w szczególności dyrektywy: „work-life ballance” oraz w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Wedle informacji rządowych zmiany mają dotyczyć przede wszystkim następujących kwestii. Urlopy W zakresie urlopu rodzicielskiego pracownice i pracownicy będą mieli indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. Wprowadzona ma być nieprzenoszalna część

Zmiany w podatkach 2023

Chcielibyśmy przedstawić Państwu krótkie podsumowanie zmian w przepisach prawa podatkowego, wchodzących w życie z początkiem 2023 r. Warto przeanalizować je pod kątem wpływu na Państwa działalność. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Pierwsza grupa zmian wynika z uchwalonej w 2022 r. nowelizacji, zwanej „Polskim Ładem 3.0”. Zmiany te obejmowały w szczególności: likwidację tzw. „ukrytej dywidendy”;

Prezentujemy poniżej krótkie podsumowanie najistotniejszych zmian w przepisach prawa podatkowego i praktyki podatkowej w grudniu: Legislacja Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wprowadzenie: obligatoryjnego KSeF oraz udostępnienie aplikacji, pozwalającej na dostarczanie nabywcom paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej. Sejm uchwalił

TOP